Bjørk Boye Busch
Erhvervsakademiet Lillebælt

Programmering af mobile enheder

Beskrivelse: Erhvervsakademiet LillebæltBeskrivelse: Bjørk Boye Busch website
Sidst opdateret den 15.02.2014

  Session 02 - uge 07

link til uge 05 uge 09

 

    Indhold :

 

Ekstra materiale til C# - se desuden nedenstående vejledninger

Øvelse til næste gang i Visual Studio og C#

 - Lav en Windows Phone AP,P der har et enket skærmbillede med et input-felt til at angive en cirkels radius, et resultatfelt,
   og nogle knapper der kan beregne og vise resultatet i resultatfeltet: diameter, omkreds, areal.

- Lav en Cirkel klasse, der kan rumme et felt til radius og metoder for beregningerne. Du kan inspireres af nedenstående, idet Object Test Bench ikke findes mere.
  Du skal herefter lave en ny udgave af din Windows App, hvor du denne gang skal lave beregningerne med en ny instans af din cirkel klasse, istedet for direkte i GUI'en.

Video · Video

Video · Video
Solution
Solution
Solution
Hvordan opretter man en ny (cirkel) klasse med nyt solution og projekt, samt aftester klassen med Object Test Bench.
Hvordan kobler man en windows brugergrænseflade på en klasse og aftester denne. 
Solution svarende til videoerne
Solution med et consol-projekt istedet for windows-projekt til test af Cirkel-klassen
Solution med såvel windows- som consol-projekt til aftestning af Cirkel-klassen

- Lav en ny variant af din Cirkel APP, hvor du laver en listbox med foruddefinerede radius'er, som kan bruges i stedet for dit input-felt.
  Du kan prøve at bruge TAP event til at foretage en omkreds-beregning.

 

 

Vejledninger til programmering med Visual Studio
Powerpoint Hvordan starter/kører/afvikler man sit program fra windows via stifinderen
Powerpoint Hvordan starter/kører/afvikler man sit program i Visual Studio
Powerpoint Hvordan starter/kører/afvikler man sit program i Visual Studio med debugging (trinvis)
Video Hvordan starter/kører/afvikler man sit program i Visual Studio med debugging (trinvis)
Debug og brug af Immediate Window (klippet)
Powerpoint Hvordan får man åbnet sit program i Visual Studio via stifinderen
Powerpoint Hvordan får man åbnet sit program i Visual Studio
Powerpoint Hvordan builder/oversætter man sit program i Visual Studio
Powerpoint Hvordan får man console-udskrifter fra programmet på clipboardet til insættelse i f.eks. word
Powerpoint Hvordan ser man console udskrifter, når man kører et windows-program

Videooptagelser fra undervisningen

 

Kode fra undervisningen